انجام تمام امور ساختمان در شرکت نمارخ

پیچ و رولپلاک نما در تهران

ایا پیچ رولپلاک با طناب بهتر است یا روش پیچ کردن سنگ نمای ساختمان با کلایمر؟

قطعا کلایمر یک ابزار بسیار سنگین و پیش پا افتاده برای کارهایی نظیر پیچ کردن سنگ میباشد

طناب خیلی خصوصیات مناسبی دارد که بتوان انرا جایگذین کلایمر کرد

یکی از انها هزینه کمتر نسبت به کلایمر میباشد

ابزار سبکتر نسبت به کلایمر خصوصیات دیگر خدمات نما با طناب میباشد

قیمت پیچ و رولپلاک

پیچ رولپلاک بدون داربست بعد از نصب سنگ

نصب سنگ از اصلیترن کارهایی است که وقتی برای انجام پیچ رولپلاک بدون داربست می اییم باید حرفه ای باشیم تا نمایتان مانند روز اول تمیز و زیبا شود.

جاهایی که سنگ ریخته است به دلیل اینکه جای ریزش باید مورد بررسی قرار گیرد قبل از نصب ابتدا محل مورد نظر را پاک سازی میکنیم تا از هر برامدگی که سنگ را در جای خود نصب نشود جلوگیری کنیم.

در مرحله دوم چسب مورد نظر را روی سطح پشت سنگ میریزیم و در جای مورد نظر میگذاریم و در اخر پیچ رولپلاک بدون داربست را روی سنگ نصب شده میزنیم.

مناطق انجام کار پیچ و رولپلاک در کرج و تهران

تمام نقاط تهران و کرج در هر روستایی ما کار نما را انجام میدهیم.

انجام کار و مجری پیچ و رولپلاک نما در غرب و شرق تهران و شمال و جنوب کرج

دلیلی ندارد برای پیدا کردن پیچ رولپلاک کار در محل زندگی خود دنبال ان بگردید.

در هر محل و مکانی ک هستید فقط با شرکت جهان فرود تماس بگیرید تا در کمتر از یک ساعت در محل حاضر شویم و مشکل نمای شما را حل کنیم.

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران

تفاوت اسکوپ سنگ نما با مفتول و پیچ رولپلاک با طناب

خب بین این دو شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد که برای شما توضیح میدهم.

اسکوپ, سیمی است که در هنگام سنگ کاری ابتدایی ساختمان پشت انها گذاشته میشود تا از ریزش سنگ در دراز مدت جلوگیری کند.

ابتدا سنگ  را از پشت شکاف های ضربدری میزنند و سیم را لابه لای ان میگذارند و روی محل مورد نظر که سیمان است میگذارند.

سیم با ملات ترکیب میشود و وقتی خشک شود دیگر سیم تکان نخواهد خورد و به صورت سالها سنگ را محکم میکند.

اما پیچ رولپلاک بعد از مدتی که ساختمان ساخته شد و داخل ان ساکن شدند انجام میشود.

پیچ رولپلاک مانند اسکوب عمل میکند و باعث محکم شدن سنگ در محل خود میشود ولی از نظر اجرایی با اسکوپ فرق میکند.

در اصل پیچ و رولپلاک کردن سنگ بسیار بهتر از اسکوپ میباشد چون سیم بعد از سالها پوسیده میشود و دوباره سنگ ریزش میکند.

اما پیچ کردن سنگ ها به هیچ وجه ریزش ندارد و پیچ نیز پوسیده نمیشود.

پیچ و رولپلاک سنگ نما

ایا مته نامناسب میتواند باعث بد سوراخ شدن سنگ هنگام پیچ رولپلاک سنگ نما شود؟

مته نامناسب و مته ای که زیاد ازش کار کشیده شده باید تعویض گردد تا سنگ دچار خرابی  در هنگام پیچ کردن نشود.

مته نو تیز و برنده میباشد و به راحتی سنگ را سوراخ میکند.

مته کهنه باعث میشود وقتی دریل روی سنگ گذاشته میشود باعث ترک و سوراخ های گشاد تر از حد معمول ایجاد شود.

کارفرما سنگ را پیچ رولپلاک میکند تا سنگ را محکم کند ولی اگر مته نامناسب باشد پیچ و رولپلاک کردن هیچ دردی را دوا نمیکند.

پیچ و رولپلاک

ایا در هنگام پیچ رولپلاک زدن سنگ نما بندکشی از بین میرود؟

اکثر سنگ ها به دلیل انجام ندادن بندکشی اصولی دچار لقی و شل شدن میشوند.

شرکت جهان فرود در هنگام انجام نصب پیچ رولپلاک سنگ نما سنگ هایی که دچار ریزش بندکشی شده اند را با چسب مناسب پر میکند و راه نفوذ اب را میبندد.

در هنگام پیچ زدن به سنگ نما هیچ سنگی و بندکشی خراب و ریزش نمیکند مگر اینکه مشکل از خود مواد بندکشی باشد.